top of page

Laserbehandling - Medicinsk Laser (LLLT)

Uppdaterat: 21 jan. 2020

Om du inte har hört talas om laserterapi tidigare så kan du här läsa en kort sammanfattning om teknologin, laser som behandling men även fördelarna med laserterapi.

Medicinsk laser har ett antal olika namn som laserterapi, LLLT, Cold Laser, Biostimulerande laser eller lågeffektlaser. Det här är helt enkelt olika namn för en behandling där man stimulerar kroppens egen läkande förmåga med hjälp av ljusvågor. Laserterapi har används sedan 1960-talet och idag finns det mer än 5000 publicerade studier på både människa, celler och djur. Laserterapi är kliniskt beprövad och har visat sig vara effektivt på olika skador och besvär i kroppen.


Vad är fördelarna med Laserbehandling?


En stor skillnad mellan laserterapi och vissa andra behandlingsmetoder är att man med fördel kan behandla akuta skador, inflammationer och svullnader direkt. Det här gör att det är ett klockrent komplement till övrig behandling vid smärta, svullnad, läkning efter operation och akuta besvär som stukningar och smärtsamma inflammationer. En annan fördel är att behandlingen inte är smärtsam och dessutom icke-invasiv (d.v.s. man går inte in med nål eller liknande genom huden). Därför kan även du som är rädd för nålar, som används vid till exempel akupunktur, behandlas med laser. Förutom allt det här så har man även sett att många besvär som har varit svårbehandlade med andra typer av behandling kan svara positivt på laserbehandling.


Fördelar i korthet:

 • Inflammationsmodulerande

 • Smärtlindrande

 • Minskar svullnad

 • Påskyndar läkning

 • Användas på akuta skador

 • Användas på långvariga och svårbehandlade besvär

 • Riskfritt

 • Milda, få biverkningar

 • Det känns inte

 • Kan ge snabbt resultat som håller över tid


Vad kan behandlas med medicinsk laser?


Enkelt uttryckt kan man säga att laserbehandling kan vara aktuellt när man har smärta, inflammation och/eller svullnad. Bäst effekt tror man att man får om besvären är beläget ner till ca 5 cm i vävnaden, även om många studier visar på goda effekter på betydligt djupare problem. Generellt sett kan behandlingen användas på muskel-och sensmärta, nedsatt cirkulation, bristningar, akuta och kroniska besvär.


Vilka resultat kan man förvänta sig och när?

Det här är beroende på hur akuta besvär man har och hur tätt behandlingsintervallet är.

 • Kommer en person direkt till en vecka inom skadetillfället bör ett tydligt resultat ses mellan 1-3 behandlingar inom en vecka.

 • Vid sub-akuta besvär, allt från ett par veckor till tre månader efter skadetillfället, bör resultat ses efter 3-5 behandlingar inom 1-2,5 veckor.

 • Vid långvariga besvär över 3 månader kan det ta upp till mellan 5 till 7 behandlingar inom 2,5-3,5 vecka.

Med det sagt så kan även personer med långvariga besvär känna resultat redan efter första behandlingen.


Men resultatet är också beroende av behandlingsmottagarens känslighet för metoden. Den kan vara allt från att inte reagera alls till att vara mycket känslig och reagera direkt. Uppskattningsvis så svarar ca 90% av befolkningen på metoden, men lite olika starkt och olika snabbt.


Varför fungerar laserbehandling?


Laserterapi är baserad på Energiprincipen (eller lagen om energins bevarande) och innebär att energi inte kan skapas eller förstöras, utan endast omvandlas från en form till en annan. Vid laserbehandling omvandlas energin från laserns ljus till cellerna i kroppen där energin kan användas som bränsle.

Med laserns unika egenskaper kan ljuset trängas djupt in i vävnaden, in i varje cell och varje liten mitokondrie, de är där energin absorberas. På det här sättet får cellen energi till att utföra uppgifterna som cellen är programmerad till, bland annat kroppens egna läkningsprocess.

Om vi applicerar laser till en akut skada så resulterar det här i en påskyndad läkningsprocess. Ett exempel på det här ser ni i diagrammen ”Accelerated Natural Healing”.


För att leta på mer forskning kring metoden och olika indikationer kan du använda dig utav medicinska sökdatabaser så som PubMed eller Pedro.org.au.


De vanligaste och bästa sökorden för laserterapi eller medicinsk laser är bland annat:

 • LLLT (Low Level Laser Therapy)

 • LILT (Low Intensity Laser Therapy)

 • Cold Laser


Mitokondiens funktion:


Majoriteten av cellerna i kroppen innehåller en eller flera mitokondrier. Dessa har som uppgift att producera energi till cellen, så kallad: ATP (Adenosine Triphosphate). Det är den här energin cellen använder när den utför sina uppgifter.

Varje skada i kroppen, akut eller kronisk, leder till ett energi underskott, som kännetecknas av nedsatt produktion av ATP.

Man har återskapat den här situationen i labb genom att sätta levande celler under ”Näringsstress”, med andra ord fick de ingen näring under en viss period. Det här leder till en obalans i Na+/K+ (Sodium/Potassium) pumpen och elektriska membranpotentialen, samt en minskning av produktionen av ATP i mitokondrierna.


Genom att applicera laser ljus, och inget mer, har man demonstrerad att alla parametrar har normaliserads, bland annat en ökad produktion av ATP upp till 100%.


Principen för Accelerated Natural Healing ™:

Laserterapi är baserad på denna princip, som uttrycks i följande egenskaper och fördelar:


 • Biostimulering av laserterapi påskyndar alla faser i kroppens naturliga läkningsprocess.

 • Laserterapi förser cellerna med energi genom att öka produktionen av ATP, vilket leder till en ökning av cellaktiviteten.

 • Detta leder till bland annat snabbare koagulation vid akuta skador, vilket i sin tur minskar ödem och svullnad.

 • Laserterapi fungerar för att dämpa inflammation, både i kroniska och akuta fall.

 • Laserterapi förbättrar bildningen av kollagen vävnad och bidrar därmed till snabbare sårläkning.

 • Laserterapi mobiliserar kroppens naturliga immunförsvar och stärker förmågan att bekämpa attacker från bakterier, virus och svampar.

 • Blodflödet ökar även i områden med reducerad cirkulation och / eller kronisk muskelspänning.

 • Laserterapi har en smärtlindrande effekt, dels genom att minska problemet som orsakade smärtan i första hand, och dels genom att stimulera kroppens produktion av endorfiner och enkefalinerna.

 • Biostimulerande laserterapi har inga kända biverkningar. Det hjälper kroppen helt enkelt att göra det den redan är programmerad att göra - bara mycket snabbare.


Kort sammanfattat så reagerar vi människor olika på olika ljus. Men på samma sätt som vi påverkas av solljuset: vi blir bruna, tillverkar D-vitamin och får en påverkan på sömnhormonet melatonin, så påverkar vissa laserljus olika biokemiska processer i våra kroppar.


Kort fakta om PowerLaser


I mina Laserbehandlingar använder jag mig utav PowerLaser Pro1500. Det här är en klass 3B laser, som WALT (World Association for photobiomoduLation Therapy) rekommenderar för terapeutisk användning, den är även HyperPulsed™. Vilket innebär att energin levereras i impulser med högre uteffekt. Det här säkerställer djupare penetration av vävnaden och är mer effektiv.


The PowerLaser is CE certified for the following indications:

 • Arthritis

 • Inflammation

 • Epicondylitis

 • Myofascial pain

 • Wound healing

The PowerLaser is FDA approved for the following:

 • Temporary relief of minor muscle and joint pain and stiffness, minor arthritis pain, or muscle spasm

 • Temporary increase in local blood circulation

 • Temporary relaxation of muscles 


Källor:

764 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page